www.camises.com.tr

Diniajans.net

Video Galeri
Foto Galeri
Web Mobil
mülakaı-1
Bu haber 151131 kez okundu. | Kategori : SINAVLAR
Haberin Tarihi :   30 Ekim 2015 - 21:46

İnanılmaz Ama Gerçek Bir Kitap

Büyüt
Küçült
İnanılmaz Ama Gerçek Bir
2015 Tarihinde Ösym'nin yaptığı MBSTS da 80 Sorudan 70'ini yakalayan KİTABI OKUDUNUZ MU?

Çok Değerli Kardeşlerim!

Bu aşağıda verilen Ösym’nin Sorduğu Soruları Ve Bizim Kitaptaki Soruları Karşılaştırdık.  Ösym Soruların Hepsini Vermediğinden Dolayı Sınava Girmiş Arkadaşlardan Edindiğimiz Bilgilere Göre Karşılaştırdık. Şu soruydu?, Şuna Benzer Soruydu?, Söyle sorulmuştu?, Sorunun Cevabı Buydu gibi. Derledik Topladık Karşılaştırdık.

 

KİTABIMIZIN FAYDALI OLUP OLMADIĞINA SİZ SAYIN HOCALARIM KARAR VERİN. 80 SORUDAN 70 tanesini tesbit etttik.

 

SORU -1

2015 MBSTS’DE ÖSYM’NİN SORDUĞU SORU

 

Kevser suresi’nin inme sebebi olan, erkek çocukları yaşamadığı için Peygamberimizle(s.a.v) hakkında ‘’soyu kesik’’ diye alay eden müşrikin ismi sorulmuştu. Sorunun cevabı: As Bin Vail’di.

 

BİZİM KİTAPTAKİ SORU

303-Erkek çocukları yaşamadığı için Peygamberimize müşriklerden olan As bin Vail, nesli kesik manasına EBTER dedi. Rasulüllah çok üzüldü. Rüyasında nazil olan hangi sûre ile buna cevap verilmiş ve Rasulüllah’ın üzülmemesi istenilmiştir?

EKevser Suresi(MBSTS kitabımızın 30. sayfa)

 

246-Peygamberimizin oğlu “Kasım” öldüğünde Muhammed’in soyu kesildi diye alay eden kişi kimdi?

EAs bin Vail(MBSTS kitabımızın 498. sayfa)

 

247-“Asıl soyu kesilen, ismi unutulan, sana kin ve düşmanlık eden kimsedir” ayeti hangi surededir?

EKevser suresi. (Bu ayet As bin Vail için indirilmiştir) (MBSTS kitabımızın 498. sayfa)

 

5-Kevser suresinde soyu kesik olarak suçlanan aşağıdaki isimlerden hangisidir?(Sure anlatımlı Meal kitabımızın 375. sayfa)

A)Hz. Muhammed                     B)Ebu Cehl

C)Ebu Leheb                            D)As bin Vail

Cevap:A

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

SORU -2

2015 MBSTS’DE ÖSYM’NİN SORDUĞU SORU

 

Kur’an’ı Kerim’i mükemmel bir şekilde okumayı öğreneceğimiz ‘’Üstadın-Hocanın-Kıraat uzmanı’nın’’ ismi sorulmaktaydı. Sorunun cevabı: Fehm-i Muhsin’di

 

BİZİM KİTAPTAKİ SORU

Fem-i Muhsin:Kur’an-ı Kerim’i emredilene uygun olarak en güzel tarzda icra eden üstad demektir. Fem-i Muhsin, Kur’an’ı mükemmel bir üslup ve eda ile okur ve okutur. (MBSTS kitabımızın 51. sayfa)

 

111-Ravmin nasıl yapılacağını, fem-i muhsinden öğrenmelidir.  Ravm, harekenin durumunu açıklamak için yapılan bir beyandır. Bunu gözleri görmeyen âmâlar, kulakları vasıtasıyla idrak edebilirler. Ravm vakıf halinde hangi harekelerde yapılır? (MBSTS kitabımızın 63. sayfa)

EÖtre ve esrede yapılır.

 

123/1-Ravm ne demektir?

Lugatta, "taleb etmek" demektir. Tecvid ilminde ise: "Gizli ses ile harfin harekesini taleb etmeye, yani harekeyi hafif bir sesle okumaya: "Ravm" denir. Bu durumda, esre harekesinin çok azı kalır. Üçte biri kadar. Ravmin nasıl yapılacağını, fem-i muhsinden öğrenmelidir. Esrede olduğu gibi ötrede de ravm yapılabilir. Üstünde yapılmaz. Ravm, vasıl hükmünde olduğu için ancak kasr ile ravm yapılabilir. Tûl ve tevessut ile ravm yapılmaz. (MBSTS kitabımızın 64. sayfa)

 

270-    مَجْرٰيهَاYandaki ‘’Mecrahe’’ kelimesindeki Ra harfi neden ‘’Mecrehe’’ diye ince okunmaktadır ve hangi surede geçmektedir?

Eİmale olduğundan dolayı, Hud suresinin-41. ayetin imale-i kübra ile okumak lazımdır. Burada “ra” harfinin önündeki elif harfini imale-i kübra ile imale yapabilmek için: Elif harfini telaffuz ederken ye harfi gibi yaparak ve re harfini ince okumakla mümkün olur. Bu konuları ancak bir fem-i Muhsin denilen kıraat uzmanından öğrenilerek okunmalıdır. (MBSTS kitabımızın 72. sayfa)

 

308-Sekte ne demektir?

EGeniş anlamı ile sekte nefes almadan sesi kesmeye denir. Sesin kesilme süresi ise okuyuş tarzımıza bağlıdır. Ancak normal bir okuyuş tarzına göre bir elif miktarı kadar geçecek bir zaman, nefes almaksızın susulmasına sekte diyoruz. Bu konuları ancak bir fem-i Muhsin denilen kıraat uzmanından öğrenilerek okunmalıdır. Sekte vakıf hükmünde vakfa yakın bir keyfiyyetdir. (MBSTS kitabımızın 74. sayfa)

 

410-Lügatte kolaylaştırmak olan, İstilâhta ise ‘’iki hemze yan yana geldiği zaman ikinci hemzeyi med yapmaktır.’’ diye ifade edilen teshil nasıl okunur?

E أَأَعْجَمِيٌ örneğinde أَٰاعْجَمِيٌ şekilde okunur. Bu konuları ancak bir fem-i Muhsin denilen kıraat uzmanından öğrenilerek okunmalıdır. (MBSTS kitabımızın 80. sayfa)

 

579-Aşağıdaki ifadeler doğru mudur?

üİhlâs suresinden aşağı surelerde tehlil ve tahmid selefin tatbikatına göre teberrüken yapılmaktadır, olabilir.

üKelimenin sonu tenvin olursa, Kalkale harfi olursa ravm ve işmam yapılmaz. Eğer medd-i lin olursa vakıf halinde idğam ve işmam yapılır

üİklabı’da (ihfayı şefeviyi) Araplar ihfa yaparlar.

üMedd-i ârız caiz olduğundan okuyucu isterse tûl - tavassut - kasır - ravm ve işmam gibi bunlardan birini yapar. Bu farklılıkları yapmaya kıraat denir.

üTarihte iki okuyuş tarzı vardır. Bunlar İstanbul ağzı(okuyuş tarzı) ve Mısır ağzı(okuyuş tarzı) Mesela: İstanbul ağzına göre, meddi tabi bir elif miktarı uzatılır; Mısır ağzına göre ise meddi tabi iki elif miktarı uzatılır. İstanbul ve Mısır ağzı tabirleri 16. asrın başından itibaren başlamıştır.

üBiz Kur’an’ı Kerim’i Asım kıraatı ve Hafsın rivayetine göre okuyoruz. Kur’an 10 imam ve 20 de ravi olmak üzere, bunların kıraat ve rivayetlerine göre farklı farklı okunmasından dolayı endişeye düşülmemelidir. Bilakis bu Kur’an’ın zenginliği ve mucizeliğidir.

üBazı tecvid kurallarının nasıl yapılacağını, fem-i muhsinden öğrenmelidir

EEvet (MBSTS kitabımızın 88. sayfa)

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

SORU -3

2015 MBSTS’DE ÖSYM’NİN SORDUĞU SORU

 

Bazı surelerin birden fazla isimleri vardır. ÖSYM tarafından Kur’an-ı Kerim’de ki bazı surelerin ikinci isimleri sorulmuştu. Zuhruf=Ğufar olarak yazılmıştı. Zuhruf suresinin ise ikinci ismi yoktur. Sorunun cevabı: Zuhruf=Ğufar

 

BİZİM KİTAPTAKİ SORU

229-Kur’an-ı Kerim’deki bazı surelerin birden fazla isimleri vardır. Bunlar nelerdir?

üEnfâl:Bedr                             üTâhâ:Kelîm

üŞuarâ:Câmia                         üNeml:Süleyman

üFâtır:Melâike                         üZümer:Guraf            

üGâfir'in:Tavl ve Mü'min          üHaşr:Beni Nadir        

üSaff:Havâriyyin                      üKâfirün:Mukaşkışe

üCasiye:Şerîat ve Dehr            üMuhammed:Kıtâl

üİnsan:Ebrâr ve Emşâc           üTebbet:Mesed Sûresi

üİsrâ':SubhânveBeni İsrâil

üFussilet:Secde, Hâ Mîm ve Mesâbih(MBSTS kitabımızın 26. sayfa)

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

SORU -4

2015 MBSTS’DE ÖSYM’NİN SORDUĞU SORU

 

ÖSYM tarafından ‘’Fezailu’l-Kur’an’’ ile ilgili yani Kuran okumanın fazileti ile ilgili bir hadisi şerif verilmişti. Bu hadisi şerif ile ilgili kavramı soruyordu.

 

BİZİM KİTAPTAKİ SORU

102-Fezailu’l Kur’an nedir?

Kur’an’ın faziletleri anlamına gelir. Kur’an’ın tamamını veya bazı sure yada ayetlerini öğrenip okuyan öğreten dinleyen ezberleyen hükümlerine göre amel edenlerin kazanacakları sevapları bazı sure yahut ayetlerin şifalı olduğunu bildiren hadisleri içeren literatür için kullanılan bir tabirdir. Kur’an’ın fazileti hakkında yazılan ilk eserin İmam Şafii(Menafi’l-Kur’an) tarafından yazıldığı ileri sürülmektedir. (MBSTS kitabımızın 100. sayfa)

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

SORU -5

2015 MBSTS’DE ÖSYM’NİN SORDUĞU SORU

 

"Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse, gerisin geriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim (böyle) geri dönerse, Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah, şükredenleri mükâfatlandıracaktır." (Al-i İmran, 3/144) Soruda bu ayet verilmiş olup hangi savaşta olduğu, yani bu olayın hangi savaştan bahsedildiği, nüzul sebebi sorulmaktaydı. Cevap seçeneği; Uhut Savaşı’ydı

 

BİZİM KİTAPTAKİ SORU

630-Uhud savaşında, Hz. Peygamberi yaralayan ve dişini kıran, Hz. Musab bin Ümeyr’i şehid ettiğinde onu Peygambere benzeterek ‘Muhammed(s.a.v)i öldürdüm‘ diye bağıran ve yaygara çıkaran kimdir?

EAbdullah bin Kamia(MBSTS kitabımızın 516. sayfa)

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

SORU -6

2015 MBSTS’DE ÖSYM’NİN SORDUĞU SORU

 

Soruda bir Kur’an-ı Kerim ayeti verilmiş olup ‘’İklâb - Medd-i muttasıl - İhfâ’’ tecvid kuralları sorulmaktadır.  Bizim kitapta ise bu konularda geniş bilgi var.

 

BİZİM KİTAPTAKİ SORU

230-İklab ne demektir?

EÇevirmek, çevrilmek, bir halden başka bir hale döndürmek, bir şeyi değiştirmek manalarına gelen bir kelimedir. Tenvin ve nun'u sakinden sonra “ب” harfi gelirse; “ب” den önce gelen tenvin veya nunu sakin    ‘‘  مْ’’ harfine çevrilerek okunmasına denir. Okurken ötrede dudaklar önde kalır. (MBSTS kitabımızın 70. sayfa)

مِنْ بَعْدِهِ = مِمْبَعْدِهِ ,  سَمِيعٌ بَصِيرٌ = سَمِيعُمْبَصِيرٌ

 

213-‘’Gunnenin bekasıyla, şedden uzak, idgam ile izhar arasında bir okuyuş’’ olarak tarif edilen kural hangi kavram içindir?

Eİhfa

 

212-Istılah ve kelime olarak ‘’ihfa’’ ne demektir?

Eİhfâ; gizlemek demektir. Tenvin veya nûn-i sakin'den sonra ihfâ harflerinden(15 harften) biri gelirse, tenvin veya nûn-i sakinin gunnesi tutularak okunur. Buna ihfâ denir. Başka bir tarifle ğunnesini belirtmek suretiyle şeddeden arınmış olarak idğam ile izhar arası uygulanan bir haldir

 

 

WORD ile indir----TAMAMINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

 PDF ile indir-------TAMAMINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

 Sayfayı Yazdır
Print Friendly / PDF
Sosyal Paylaşım
Google
Etiketler :
İsim Soyisim :
E-Mail :
UYARI : Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Uyarı
Güvenlik kodu :
Bu habere ilk yorumu siz yapın.
DİĞER HABERLER
İHBAR
YAZAR GİRİŞ
Son Yorumlar
Kenan Ergün
KURBANLARIMIZI DEVLETİMİZE BAĞIŞLAYALIM. AMERİKAYA MİLYONLARCA TOKAT ATALIM.
Deftere Yaz
Ziyaretçi Defteri
Düşünce ve Önerilerinizi bizimle paylaşın.
Foother
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter RSS Sitemap
"Diniajans.net | http://diniajans.net/"   Tum Hakları Saklıdır. © 2018 - 2019
Diniajans Haber Sitemiz hiç bir Resmi Kuruluşun Yayın Organı değildir.Tamamen Özerktir. Sitemizdeki yazı , resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.