www.camises.com.tr

Diniajans.net

Video Galeri
Foto Galeri
Web Mobil
mülakaı-1
Bu haber 41867 kez okundu. | Kategori : SENDİKALAR
Haberin Tarihi :   08 Nisan 2018 - 08:55

Diyanet işleri başkanlığı 2018 mbsts soru ve cevapları yayınlandı. Cevaplar kesin cevaplar değildir.

Büyüt
Küçült
Diyanet işleri başkanlığı 2018 mbsts soru ve cevapları yayınlandı. Cevaplar kesin cevaplar
Diyanet işleri başkanlığı 2018 mbsts soru ve cevapları yayınlandı. Cevaplar kesin cevaplar değildir.

Diyanet işleri başkanlığı görevde yükselme için önsart olan mbsts soru ve cevapları yayınlandı. cevaplar kesin cevaplar değildir.

1. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Asım kıraatı

2. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Yemini lağv

3. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:İklab,mealiğunne,izhar.Sakin nun olanın cevabı

4. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Bir hadis kitabında olup kütübü sittede olmayan hadisler : Müstedrek

5. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Hanbeli şafii hanefi

6. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Kadın İddeti sorusu Doğumdan sonra

7. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Düşmanlıktan sonra müslüman olmayan: Mutim b. Adiyy

8. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Maktu hadis

9. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Muallak

10. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Kıran temettü

11. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Sultan Mahmut

12. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Mekkeye sığınanlar verilmeyecek

13. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Zemahseri tefsiri sorusu muhkem ayetlerde Hanefi mezhebinin hükümlerine yer verilmiştir. yada israiliyat ?

14. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Sihizm Caynizm

15. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Mutezile sorusu: Adalet

16. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:İnsallah Müslumanım: Eşari

17. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:kuba mescidi

18. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Duhan suresinde geçen savaş: Bedir

19. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Siyak ve sibak

20. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Metruk hadis

21. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Müşkilül kuran

22. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Gassaniler vardı 3 bilgi de doğru

23. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Hz Ömer'in fey dağıtımı yöntemi:  İstihsan

24. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI: Zekatin sartlarindan degildir. Kıyemi

25. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Temanu dedili

26. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Hz. Ömer zamanında yapılmayan uygulama: Kadıl Kudatlık

27. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI: İbni Mesudun Ekolü: Rey ve İctihad

28. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Tevbe etmeden ölen cehennemlik, tevbe eden fasık diyen: Mutezile

29. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Safevi sorusunun cevabı: İsmaililik

30. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Mücmel mübeyyen

31. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Kadıyanilik

32. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Sefeh

33. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Edebül kaza

34. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Süryani

35. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Ramazan oruç tutun ayetinden çocukların ve hastaların çıkarılması: Tahsis

36. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Tehaddi

37. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Sebebi nuzul sorusu: Habeşistana hicret

38. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Kefil olmayan şürket türü: İnan

39. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Nazzam- Sarfe teorisi

40. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI: Vadeli alınan malı peşin satmak:

41. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Hannan b. Munkıza yapılan muamelenin fıkhi karşılığı: Hacir

42. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI: Nafaka Sorusu: Çocuğun nafakası babaya aittir ve nafaka iddete kadardır.

43. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI: Ravinin bi şeyi unutmaması olduğuu gibi hatırlaması: Zabt

44. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Nureddin el-Heyseminin kitabının türü Zevaid

45. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:İmam malikin medine ehlinin örfini önemseme sebebi ?

46. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Eşarilein Halkul Efal ile ilgili kabul ettikleri teori: Kesb

47. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Ömer b. Abdulaziz'in yaptıkları: Mevali ile Arapları eşit kabul etmesi ve ya Hadis tedvinini emretmesi ?

48. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Fasit akid örnek: haram satım akdi yada vakti belli olmayan kira akdi?

49. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Mükatebe-Kıraat-İlam

50. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Nafile oruçlardan yanlış olan: Safer-Her ayın 13.14.15 orucu

51. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Vaciple Farz Arasındaki Fark: Kişiye göre değişmesi?

52. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Tanah

53. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Abdullah b. Ubey’in sebep olmadigi sey: Biri maune faciası

54. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Arafat-Şeytan Taşlama

55. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:şevvalin kefareti yok

56. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:İsnaaşeriyye

57. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Kaybolan çocuğa miras verilmesi: İstishab

58. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Güneşe ve aya yemin: Edilecek yeminlere örnek verilmesi

59. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Cem ve telif

60. TAHMİNİ SORUNUN CEVABI:Tahkiki


-----------------------------

 

Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 Mbst sınavı bugün itibariyle gerçekleştirildi. Ziyaretçilerimiz için akılda kalan soru-cevapları bir araya getirdik.

 

2018 MBSTS Cevaplar

1- Meddi Lin
2- Tehaddi
3- Asım Kıraati
4- Küba
5- Zemahşeri’de olmayan İsrailiyat
6- Cemaatle namaz- Hanbeli,Şafi,Hanefi
7- İddet Hamilelik bitince
8- Hakimlerle ilgili literatür Edebül Kaza
9- Kefil olmayan şürket türü: İnan
10- Vadeli alınan malı peşin satmak: İne
11- Yanlış olan eşleştirme: Arafat-Şeytan Taşlama
12- Fasid olan alışveriş: vakti belli olmayan kira akdi
13- Sorumlu tutulmayan yemin: Yemini Lagv
14- Hz. Ömer’in müellefei kuluba zekat vermemesi: İstihsan
15- Zekatta aranmayan şart: Kıyemi
16- Umre olan hac: Temettu ve Kıran
17- Kefaret gerektirmeyen durum: Şevval orucunun misafirden dolayı bozulması
18- Nafile oruçlardan yanlış olan: Safer-Her ayın 13.14.15 orucu
19- Kaybolan çocuğa miras verilmesi: İstishab
20- Nafaka Sorusu: Çocuğun nafakası babaya aittir ve nafaka iddete kadardır
21- Ramazan geldiğinde oruç tutun ayetinden çocukların ve hastaların çıkarılması: Tahsis
22- Nazzam- Sarfe teorisi
23- Başka ilahların olmaması: Temanu delili
24- Maturidilerin Tekvin sıfatında farklı düşündüğü ekol: Eşariler
25- İnşaallah Müslümanım Diyen: Eşariler
26- Tevbe etmeden ölen ebedi cehennemlik, tevbe eden fasık diyen: Mutezile
27- Kadı Abdulcebbardan gelen Mutezile prensibi: Adalet
28- Kelimei Şehadetle Müslüman OIan Mary:Tahkiki
29- Eşarilein Halkul Efal ile ilgili kabul ettikleri teori: Kesb
30- Tefsirde önceki ve sonraki ayetle ilişki: Siyak-Sibak
31- Hakkında Sebebi nuzul olmayan: Habeşisatana Hicret
32- Batşei Kübra : Bedir
33- İki ayet arası ihtilaf: Müşkilül Kuran
34- Kuru Lafzının başka ayet veya hadisle açıklanması: Mücmel-Mübeyyen
35- Hannan b. Munkıza yapılan muamelenin fıkhi karşılığı: Hacir
36- Güneşe ve aya yeminde alakalı olamayan: edilecek yeminlere örnek verilmesi
37- Buharinin isnatsız verdiği hadis: Muallak
38- Norman hallerinde yalan söyleyenin rivayeti: Metruk
39- Tabiinin rivayeti: Maktu
40: Hadis tahammül ve eda yolları sorusunda sıralama: Mükatebe-Kıraat-İlam
41- Hadislerin yazımı ile ilgili hadislerin arasındaki tearuzu giderme yolu: Cem ve Telif
42- Hadis rivayetinde ravinin hadisleri unutmamasında sağlam olan tarafı: Zabt
43- İslam düşmanı olan ve öyle kalan: Mutim b. Adiyy
44- Hz. Ömer zamanında yapılmayan uygulama: Kadıl Kudatlık
45- Gazneli hükümdar: Sultan Mahmud
46- Ömer b. Abdulaziz’in yaptıkları: Mevali ile Arapları eşit kabul etmesi ve Hadis tedvinini emretmesi
47- Heyseminin Müsnedi kütübü sitteye katması: Zevaid
48- Hudeybiyede iptal edilmek istenen madde: Medineye gelen müslümanların iadesi
49- Özellikleri verilen dinler: Sihizm-Caynizm
50- Müceddidlik-Nebilik üzerine kurulan mezhep: Kadiyanilik
51- Yahudi Kutsal kitabı- Tanah
52- Mehdilik ve imamet üzerine kurulan mezhep: İsnaeşeriyye
53- Safevi mezhebi: İsmailil
54- İbni Mesudun Ekolü: Rey ve İctihad
55- İslamiyyetten Önce Gassaniler: Putperesti sonra Hristiyan oldu?
56- Kadıköy Konsili İle Kapatılan Kilise: Süryani ?
57- Abdullah B. Ubeyye: Hayber?
58- Mesbukun Durumu?
59- İ. Malik Medine Ehlinin Ameli?
60- Vaciple Farz Arasındaki Fark?

 

 

 Sayfayı Yazdır
Print Friendly / PDF
Sosyal Paylaşım
Google
Etiketler :
İsim Soyisim :
E-Mail :
UYARI : Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Uyarı
Güvenlik kodu :
Bu habere ilk yorumu siz yapın.
DİĞER HABERLER
İHBAR
YAZAR GİRİŞ
Son Yorumlar
Kenan Ergün
KURBANLARIMIZI DEVLETİMİZE BAĞIŞLAYALIM. AMERİKAYA MİLYONLARCA TOKAT ATALIM.
Deftere Yaz
Ziyaretçi Defteri
Düşünce ve Önerilerinizi bizimle paylaşın.
Foother
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter RSS Sitemap
"Diniajans.net | http://diniajans.net/"   Tum Hakları Saklıdır. © 2018 - 2019
Diniajans Haber Sitemiz hiç bir Resmi Kuruluşun Yayın Organı değildir.Tamamen Özerktir. Sitemizdeki yazı , resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.