www.camises.com.tr

Diniajans.net

Video Galeri
Foto Galeri
Web Mobil
HASAN REKLAM-2
Bu haber 69995 kez okundu. | Kategori : HAC-UMRE
Haberin Tarihi :   14 Haziran 2016 - 04:50

Hac Başvuruları Ne Zaman Yapılır? 2017 Hac başvuru tarihleri Hac Başvuru Sayısı

Büyüt
Küçült
Hac Başvuruları Ne Zaman Yapılır? 2017 Hac başvuru tarihleri Hac Başvuru
Kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başladı. 2017 yılının Hac kayıtları için ön kayıtları alınmaya başlandı. Diyanet İşleri Bakanlığı yaptığı duyuruda ön kayıtların ne zaman başlayacağı ile ilgili tarihi duyurdu. İşte detaylar... hac başvuru kontrol

Kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başladı. 2017 yılının Hac kayıtları için ön kayıtları alınmaya başlandı. Diyanet İşleri Bakanlığı yaptığı duyuruda ön kayıtların başladığını duyurdu. İşte detaylar...

Hac Başvuruları başladı. Kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları için ön kayıt işlemleri başladı. Peki,2017 Hac Başvurularıne zaman ve Hac kayıt ücretleri ne kadar detaylar haberimizde...2017 hac kayıtları başladı.

Vatandaşlar kutsal topraklara gitmek için ön kayıtlara başladı. 2017 hac kayıtlarının başlamasıyla birlikte İl Müftülüklerinde yoğunluklar başladı. İşte 2017 hac kayıtları... Diyanet'in hac ve umre yönetmeliğinde değişiklik Hac ve umre ziyaretlerinde kafileler için görevlendirilen din görevlileri sayısı arttırıldı. Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesi̇ne Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle hac ve umre kafileleri için görevlendirilen din görevlisi sayısı arttırıldı. Yeni yönetmelikle, 19 Şubat 2013'te yayımlanan 28564 Sayılı Resmi Gazete'deki yönetmeliğin kapsamının belirtildiği 15'nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, "Harcama ile ilgili iş ve işlemler" ibaresi, "Yurt içi harcamaları ile ilgili iş ve işlemler" şeklinde değiştirilerek "Yurt içi harcamaları ile ilgili iş ve işlemler, komisyon kararına istinaden, gerçekleştirme görevlisi, Kurullar ve Koordinasyon Daire Başkanı ile Hac Hizmetleri Daire Başkanının müşterek imzaları ile gerçekleştirilir.

İmza yetkilisinin/yetkililerinin görevli veya izinli olmaları durumunda vekilleri bu görevi üstlenir." şeklinde yürürlüğe girdi. Aynı maddeye, "Yurt dışı harcamaları ile ilgili iş ve işlemler Komisyonun belirleyeceği yetkilinin, yetkililerin imzaları ile gerçekleştirilir" ibaresi, üçüncü fıkra olarak eklendi. Kafile gruplarındaki sayılara göre din görevlisi artacak Yönetmelikle hac ziyaretindeki yolcular için görevlendirilen din görevlisi sayısı da arttırıldı.

Mevcut yönetmeliğin 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan, "Her 40-50 yolcuya bir din görevlisi, her 200-300 yolcuya bir kafile başkanı görevlendirilmesini sağlamak" ibaresi, "Her 20-47 yolcu için bir, 48-95 yolcu için iki, 96-143 yolcu için üç, bunu takip eden her 47 yolcuya kadar birer din görevlisinin, her 165 yolcu için bir kafile başkanı ve her kafile için en az bir bayan irşat görevlisinin görevlendirilmesini sağlamak" şeklinde değiştirildi.

Acentelere uygulanacak müeyyidelere ilişkin fiiller Yönetmeliğin, hac ve umre organizasyonunu yapan acenteye yönelik yaptırım gerektiren fiileri düzenleyen 21'inci maddesinde de değişiklikler ve eklemeler yapıldı. Buna göre, maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin 12 numaralı alt bendi, "müstakil ve normal hac konaklama türüne kayıt yaptıran hacı adaylarını Mekke'de aynı bina ve otelde konaklatmak" ibaresi, "Kurul tarafından belirlenen özelliklere uymayan veya denetimler sırasında uygun görülmeyen binalarda konaklatmak" şeklinde değiştirildi. 

Kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başladı. Suudi Arabistan'ın Kabe'yi genişletme çalışmaları dolayısıyla uyguladığı kota indirimi nedeniyle 2 yıldır başvuru almayan Diyanet İşleri Başkanlığı, bu sene yeni müracaatları da kabul edecek. Hacca gitmek isteyenler, ön kayıtlarını veya kayıt yenileme işlemlerini, 18-27 Ocak arasında bağlı bulundukları il ya da ilçe müftülüklerinde ya da Diyanet İşleri Başkanlığının resmi web sayfasından elektronik ortamda yapabilecek.

Bu yıl hacca gitmek üzere ilk kez kayıt yaptıranlar, kayıt ücretini yatırdıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığının resmi internet sayfasından temin edecekleri form dilekçeyle doğrudan ön kayıtlarını gerçekleştirebilecek. İsteyen vatandaşlar, il ya da ilçe müftülüklerinden de form dilekçeyi alabilecek. Geçen yıl kuraya katılanlardan hacca gidemeyenlerin kayıt yenileme işlemleri ise Diyanet İşleri Başkanlığınca otomatik olarak yapılacak. Ancak hac konaklama türü ya da kayıt bilgilerinde değişiklik yapmak isteyenlerin, müftülüklere başvurarak, müracaat süresinde bunu gerçekleştirmesi gerekiyor.

Kura çekimleri 2 Mart'ta Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından hacca gidecek adaylar, 2 Mart'ta Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda çekilecek hac kurasıyla belli olacak. Suudi Arabistan'ın Kabe'yi genişletme çalışmaları dolayısıyla uyguladığı kota indirimi nedeniyle 2 yıldır başvuru alınmamasının ardından, bu sene 1,5 milyon vatandaşın kutsal topraklara gitmek üzere ilk kez müracaat etmesi bekleniyor. Hacca gitmek; İslamın beşinci şartıdır.

Mekke-i mükerreme şehrine gidip gelinceye kadar, geride bıraktığı çoluk çocuğunu geçindirmeye yetişecek maldan fazla kalan para ile oraya gidip gelebilecek kimsenin, ömründe bir kere, Kâbe-i şerifi tavaf etmesi ve Arafat’ta durması farzdır. Müslümanların özel bir zamanda bir ibadeti yapmak kasdıyla Mekke'de bulunmasıdır. Haccın vücub ve eda şartları vardır.

Vücub şartları şunlardır: 1- Müslüman olmak. 2- Kâfir ülkesinde olanın, haccın farz olduğunu işitmesi. 3- Akıl baliğ olmak. 4- Hür olmak. 5- Nafakadan fazla olarak, hacca götürüp getirecek ve evindekilere yetecek kadar parası olmak. 6- Hac vaktinin gelmiş olması.[Hac vakti, arefe ve bayram günleri olmak üzere, 5 gündür.] 7- Hacca gidemeyecek kadar, kör, hasta, ihtiyar ve sakat olmamak.

Eda şartları da şunlardır: 1- Hapsedilmiş veya yasaklı olmamak. 2- Hac için gideceği yolda ve hac yerinde selamet ve emniyet olması. 3- Kadının, kocasının veya ebedi mahrem akrabasından fâsık ve mürted olmayan akıl baliğ veya mürâhık bir erkekle beraber gitmesi lazımdır. Bunun yol parasını verecek kadar, kadının zengin olması da lazımdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: "Kadın, yanında bir mahremi olmadan hacca gidemez!" (Bezzar) (Şafii’de, mahremsiz olarak, kadınlar farz olan hacca gidebilir.

Kadının mahreminin hac yolunda ölmesi, Şafii’yi taklit etmesi için özür olur.) Erkeksiz kadın hacca gidemez. Giderse, haccı sahih olursa da, haramdır. Erkeğiyle gidince de, otelde, tavafta, say’da ve taş atarken, erkekler arasına karışması haccın sevabını giderdiği gibi, büyük günaha da girer.
4- Kadın, iddet halinde olmamak. (Vücub şartları bulunmakla beraber, eda şartları da kendisinde bulunanın, o yıl hacca gitmesi farz olur. O yıl, hac yolunda ölürse hac sâkıt olur. Vekil gönderilmesi için vasiyet etmesi gerekmez. O yıl gitmezse, günah olur. Sonraki yıllarda, hac yolunda veya evinde hasta, hapis veya sakat olursa, yerine başkasını, bedel[vekil] göndermesi veya bunun için vasiyet etmesi gerekir. Vekil gönderdikten sonra iyi olursa, kendinin gitmesi de lazım olur. Sonraki senelerde hacca giderse, tehir günahı af olur.)

Hac (Arapça: Bu ses hakkında الحج (yardım·bilgi)), Müslümanlarca kutsal olan Mekke çevresinde Kâbe ve diğer kutsal yerlerin ziyaret edilmesi ve ilgili dinî gerekliliklerin yerine getirilmesinden ibadettir. Hac islam öncesi toplumunda da icra edilen bir tapınma şekliydi. Araplar Haram aylar adını verdikleri ve nesi' uygulamasıyla yılın hep aynı mevsimine denk getirdikleri belirli aylarda (zilkade, zilhicce, muharrem) savaş yapmazlar ve bu ayları hac, panayır ve ticaret için kullanırlardı.
Araplar bu hac sırasında Kabeyi ve kutsal yerleri ziyaret eder, ilahları telbiyelerle yüceltir,[2] kurbanlar keserek kanlarını onlara sürerler, etlerini de diğer ziyaretçilere dağıtırlardı. Araplar Hacer'ül esved'e de büyük saygı duyarlardı Minyatür, Muhammed'in Hacerü'l-Esved'i selde yıkıldığı için yeniden yapılan Kabe'ye yerleştirme hikayesi, taşı yerine yerleştirme onuru paylaşılamamış ve konu Muhammed tarafından çözülmüştür.

İslami anlatımlarda hac ve ritüeller İbrahim'e dayandırılır; "İbrahim, eşi Hacer ve henüz bir bebek olan oğlu İsmail ile Filistin'den Mekke'ye gide ve onları orada bırakır. Hacer, çölde azıksız ve susuz kalarak önce Safa tepesine sonra Merve tepesine çıkıp etrafı araştırır. Vadiye inince İsmail'i bulamaz, iki tepe arasında 7 kere koşar ve sonunda İsmail'i bulur. İsmail ayağı ile kumu deşelemiş ve zemzem adı verilen suyu çıkartmıştır. İbrahim seneler sonra Filistin'den onların yanına gelir.
Rüyasında İsmail'i kurban etmesi istenir. Mina'ya İsmaili kurban etmeye giderken giderken şeytan ona musallat olur. Şeytanı taşla kovar. Sonra şeytan İbrahim'in karısı Hacer'e musallat olur. Hacer de şeytanı taşlar. İsmail'e yanaşır, o da taşla kovar. İbrahim tam İsmail'i kurban edecekken gökten bir koç indirilir ve İsmail kurtulur. İbrahim ile İsmail Kâbe'yi inşa ederler.

İbrahim'in inşaat sırasında üzerine çıktığı taştaki ayak izine Makam-ı İbrahim denir. Kabe tamamlanınca köşesine Hacer-i Esved'i haccın başlangıç ve bitişini göstermek üzere yerleştirdiler. İbrahim'den sonra kabenin içine putlar yerleştirilir ve putperestlerin hac yeri olur.

İlk İslam haccı Ebû Bekir'in hac emirliğinde hicretin 9., ikincisi ise bir yıl sonra Peygamberin ilk ve son haccı olan Veda Haccı ile gerçekleştirilmiştir. Osmanlılar zamanında peygamberin zamanında da uygulanmış olan hac yöneticiliği işini Osmanlılar yürütmüştür. Surre eminliği veya Surrei Hümayun adıyla bilinen bu kurum, İstanbuldan törenlerle gönderilir, Mekke ve Medine'ye gönderilen hediye ve yardımların denilen yardımları yerlerine ulaştırarak dağıtılmasını sağlardı. Hacca gidenler uğurlanır, dönüşte karşılanır ve tebrik edilirdi. Hacı evinde tehniye merasimi yapılırdı.

Misafirlere hacdan getirilen zemzem suyu dağıtılırdı. Osmanlı İmparatorluğunun çökmesiyle surre tarihe karıştı. Osmanlı zamanında İstanbul-Mekke arası gidiş dönüş 8 ayı bulmaktaydı. 19. yüzyıl başlarına kadar hac ulaşımı at, katır ve deve sırtında yapılırdı. 1869'da Süveyş Kanalı'ndan gemiyle, 1908'de Hicaz hattından trenle gidilmeye başladı.

Cem Sultan dışında Selçuklu ve Osmanlı sultanlarının hiçbiri hacca gitmemiştir. Şeyhülislamlar padişahlara hac lazım değildir diye fetva vermişlerdi. Türkiye cumhurbaşkanlarından Cevdet Sunay ile Kenan Evren Umre yapmışlar, Turgut Özal ve Necmeddin Erbakan hac yapmışlardır.

1947'lere kadar Türkiye'den hacca resmen izin çıkmadı. 1948'de döviz yokluğu gerekçesiyle hac yasaklandı, ancak 1949'da hac izni ile 7.000 kişi hacca gitmiştir. 12 Mart döneminde de hacılar Mekke'ye gidememiştir. 1979'a kadar isteyen her kişi veya kurum hac seyahati düzenleyebilirdi, bu tarihten sonra hac işini DİB organize etmeye başlamıştır. DİB her yıl kur'a usulüyle hacı adayları belirlemektedir.

Hacdaki kalabalık ve sıkışma sebebiyle 1990 yılında el-Muaysem tünelinde 1426 kişi ezilerek öldü. Hacı sayısının kapasiteleri zorlaması sebebiyle Suudi Arabistan 1988'de hacda kontenjan uygulaması başlatmıştır. Her ülkenin nüfusuna göre hacı kafilesi olmaktadır.

Sayfayı Yazdır
Print Friendly / PDF
Sosyal Paylaşım
Google
Etiketler :
İsim Soyisim :
E-Mail :
UYARI : Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Uyarı
Güvenlik kodu :
Bu yorum : 1 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : AYDEMİR KESERCİ
 
HAC KURASI DİYANET KAYDIMIZ YAPILDI ŞU AN MADDİ YETERSİZ. SEMERŞAH TURİZM E 4 KİŞİLİK ODA TERCİH HAKKIMIZ OLABİLİR Mİ TURİZM YÜNELMEK İSTİYORUZ BİZE NASIL YARDIMCI OLURSUNUZ.diyanet ten 4 kişilik oda tercihine yetişmedik selam saygılar
Bu yorum : 3 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Behzat
 
2008 de yazıldım ama 2016 yazılan benden önce gitti şimdi dururum iyi yarın belki olmaz neden hak yiyorsunuz bu adaletsizlik buna bir Çözüm bulunsun ltf
Bu yorum : 3 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Saim seviş
 
Evet annem ve babam 8 yıldır yazılımız ama şanslarına çıkmadı yılınız annem babam 77 yaşındalar belki birdahaki seneyi güremiye bilirler onun için burdan tüm yetkililere sesleniyorum lütfen yaşlılaraöncelik tanımalarını rica ediyorum yalılar bugün var yarınyoklar onun için güncelik şarttır
Bu yorum : 3 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Natalie Murray
 
I was just looking at your Hac Başvuruları Ne Zaman Yapılır? 2017 Hac başvuru tarihleri Ha - Diniajans.com site and see that your website has the potential to become very popular. I just want to tell you, In case you didn't already know... There is a website network which already has more than 16 million users, and most of the users are looking for websites like yours. By getting your site on this network you have a chance to get your site more popular than you can imagine. It is free to sign up and you can read more about it here: http://hothor.se/2u3ke - Now, let me ask you... Do you need your site to be successful to maintain your way of life? Do you need targeted visitors who are interested in the services and products you offer? Are looking for exposure, to increase sales, and to quickly develop awareness for your site? If your answer is YES, you can achieve these things only if you get your site on the network I am talking about. This traffic network advertises you to thousands, while also giving you a chance to test the service before paying anything at all. All the popular sites are using this network to boost their readership and ad revenue! Why aren’t you? And what is better than traffic? It’s recurring traffic! That's how running a successful site works... Here's to your success! Read more here: http://s.t0m-s.be/5q Natalie Murray http://dimano.ru/33j
Bu yorum : 3 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Abdullah Seçilmiş
 
Güzel bi yazı olmuş. Tüm hacı adaylarımızın şimdiden ibadetleri kabul olması temennisiyle. Yazınızı web sitem; www.vetamtur.com.tr adresimde yayınlamak istiyorum. Kaynak olarak gösterceğimden emin olabilirsiniz.
Bu yorum : 3 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : AHMET YANIK
 
ALLAH Nesp Ederse ilk dafa bende Oguzel mekana gitmek istefim ALLAH UTUN Butun muslumanlara nasip rtsin AllAIM Yarabim sen bu fitneyi muslumanlarin Arasindan kaldir Amin
Bu yorum : 3 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Olgun erol
 
Selamün aleyküm ben 44 yaşımda haçca muracat etdim 6 sene oldu çıkmadı korkuyorum 70 yaşında çıkarsa nasıl ibadet yaparım mubarek topraklarda işAllahım bu sene çıkarda gideriz esselamun aleyküm
Bu yorum : 3 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Olgun erol
 
Selamün aleyküm ben 44 yaşımda haçca muracat etdim 6 sene oldu çıkmadı korkuyorum 70 yaşında çıkarsa nasıl ibadet yaparım mubarek topraklarda işAllahım bu sene çıkarda gideriz esselamun aleyküm
Bu yorum : 3 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : cemal çilesiz
 
Diyanet işleri başkanlığına sayın başkanım 2017HAC kayıtları için 1,5milyon beklediğinizi yazdınız iki üç dönem kayıt yapmasanız birikimler erirdi CEMALÇİLESİZ 2009 KAYIT TARİHİM SAYGILARIMLA
Bu yorum : 3 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : cemal çilesiz
 
Diyanet işleri başkanlığına sayın başkanım 2017HAC kayıtları için 1,5milyon beklediğinizi yazdınız iki üç dönem kayıt yapmasanız birikimler erirdi CEMALÇİLESİZ 2009 KAYIT TARİHİM SAYGILARIMLA
Bu yorum : 3 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : cemal çilesiz
 
Diyanet işleri başkanlığına sayın başkanım 2017HAC kayıtları için 1,5milyon beklediğinizi yazdınız iki üç dönem kayıt yapmasanız birikimler erirdi CEMALÇİLESİZ 2009 KAYIT TARİHİM SAYGILARIMLA
Bu yorum : 3 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : cemal çilesiz
 
Diyanet işleri başkanlığına sayın başkanım 2017HAC kayıtları için 1,5milyon beklediğinizi yazdınız iki üç dönem kayıt yapmasanız birikimler erirdi CEMALÇİLESİZ 2009 KAYIT TARİHİM SAYGILARIMLA
Bu yorum : 3 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Hasan DURDU-
 
Hac da kura işleri tamamen hatalıdır.Örnegin ben 7 yıl önce muracaat ettim henüz hac ce gidemedim.Ancak bu sene muracaat eden kuraya göre hac ce giebilir.7 yil önce sağlığı ve imkanlari müsait olan bir kişinin 7 yil sonra sağlığı ve imkanları müsait olmiyabilir.Bu kura işi şans oyunlarına benzemektedir.Benim tavsiyem muracaat sırasına göre hac adayları gönderilsin ki adil olsun.Yoksa bir kişiye kura hiç çıkmayabilir.ikin bir hususta ikinci defa hac ce gitmek istiyenin muracaati kabul edilmesin Ömre yapsın
Bu yorum : 4 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : yakup akarsu
 
Yorum Sahibi:Yakup Akarsu Ben 55 yaşında iken hacca kayıt oldum bugün 66 yaşındayım hala bekliyorum.herkes bu kura için hile yapılıyor diyorlar.bir müslüman olarak inanmak istemiyorum.ama yaşımda ilerledi ne zaman o kutsal topraklara gideceğim. benim ve benim gibi 9-10 senedir bekleyenleri bu kura şanssızlığından kurtarınız.bu sene bizi lütfen gönderiniz.
Bu yorum : 4 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : yakup akarsu
 
55 yaşşında hacca gitmek için yazıldım hala nasip olmadı bu gün 66 yaşındayım.devletimizden rica ediyorum bir seferlik 8-10 yıllıkları kura çekmeden gönderselerde ölmeden o kutsal toprakları görsek ne güzel olur.
Bu yorum : 4 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : ALİ AKDOĞAN
 
Ben 2008 yilindan buyana 9 yidir bekliyoruz giden sene sekiz yilini doldurani kurasiz gonderdiniz şimdi ise yeni yazilanlarida ayni sekilde kuraya tabi ediyorsunuz.bize sira mezardami gelecek...
Bu yorum : 4 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Evelyn Serrell
 
This is a comment to the webmaster. I discovered your Hac Başvuruları Ne Zaman Yapılır? 2017 Hac başvuru tarihleri Ha - Diniajans.com page by searching on Google but it was hard to find as you were not on the first page of search results. I know you could have more traffic to your website. I have found a company which offers to dramatically improve your website rankings and traffic to your site: http://soiq.ch/pjj6 I managed to get close to 500 visitors/day using their service, you can also get a lot more targeted visitors from search engines than you have now. Their services brought significantly more traffic to my site. I hope this helps!
Bu yorum : 4 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : altun demir
 
Bende bu sene yazilmak istiyorum rabbim ne zaman cagirirsa gitmek icin
Bu yorum : 4 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : yavuz durdag] ydurdag@hotmail.com
 
2007 tarihinde kaydımı yaptırdım ama bana 2009//2010 güncellemeniz< yapılmamış diyerek beni 11 yıldır göndermiyorlar bu yıl bekliyoruz inşallah kurada herhangi bir hile olmazda bizde kutsal görevimizi,yaparız duyduklarıma bir Müslüman olarak inanmak istemiyorum gerçekten öyle haksızlıklar yapılıyorsa ben bunu yüce rabbime havale ediyor huzuru mahşerde inşallah hesabını yakalarına yapışarak almayı düşünüyorum inşallah öyle söylentiler yalan olur
Bu yorum : 4 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : YUSUF BERK
 
Ben 2008 yilindan buyana 9 yidir bekliyoruz giden sene sekiz yilini doldurani kurasiz gonderdiniz şimdi ise yeni yazilanlarida ayni sekilde kuraya tabi ediyorsunuz.bize sira mezardami gelecek...
Bu yorum : 4 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Feyza
 
Artık yeter yani gerçekten 9 yıl oldu babaannem ve dedem 9yıldır başvuruyorlar hala hac çıkması millet ikinciye üçüncüye gidiyor yeter yani
Bu yorum : 4 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Erdogan ozdemir
 
Hersey artik rusfet olmus haca gidenlerde 500 ero alip uncelik onlara veriyolar annem babamlarin 9 . Senesi olacak hayla bekliyolar allahtan revami insanlarin hakini yiyim para alip bide verenlerede sesleniyom allah hacinizi kabul edermi sizce ne diyim allah islah etsin baska bisey demiyom
Bu yorum : 4 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Erdogan ozdemir
 
Hersey artik rusfet olmus haca gidenlerde 500 ero alip uncelik onlara veriyolar annem babamlarin 9 . Senesi olacak hayla bekliyolar allahtan revami insanlarin hakini yiyim para alip bide verenlerede sesleniyom allah hacinizi kabul edermi sizce ne diyim allah islah etsin baska bisey demiyom
Bu yorum : 4 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Hasan
 
7.senemi inşallah bu sene o mübarek topraklara gitmek nasip olur.
Bu yorum : 4 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : mediha bal
 
2009yılından beri bekliyorum daha ilk senesinde kayıt yaptıranlar gitti bu haksızlık değilmi yaş ilerliyor rahatsızlıklar artıyor hac bedenen yapılan yorucu bir ibadet iyice yaşlandıktan sonra mı gideceğiz soruyorum yetkililere duyun sesimizi ALLAH AŞKINA
Bu yorum : 4 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : mediha bal
 
2009yılından beri bekliyorum daha ilk senesinde kayıt yaptıranlar gitti bu haksızlık değilmi yaş ilerliyor rahatsızlıklar artıyor hac bedenen yapılan yorucu bir ibadet iyice yaşlandıktan sonra mı gideceğiz soruyorum yetkililere duyun sesimizi ALLAH AŞKINA
Bu yorum : 4 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Dilber tokali
 
2012 hacca yazılsın 2 defa umre yaptık ama haciligimizin çıkmasını bekliyoruz sağlığımız el verirken gitmeyi istiyoruz ilk yıl yazilana çok iyi 9 yıl bekleyenler var yadlandilar bunların haklarına feciliyo gönlümüz gazimi yetkililer buna bir çare bulması gerekiyor
Bu yorum : 4 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Selim Demirel
 
Benim bu yıl 9.yıl halen bekliyoruz.yetkililerin duyarlı olmasını bekliyoruz 9- 10 yıldır bekleyenlerin kurayı katılmadan gönderilmesi gerektiğini veya ki kura çekmeden senesi en çok olandan başlayıp gönderilmesi gerekir diye ďüşünüyoruz.İnşalah Allah nasip eder
Bu yorum : 4 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Adanalı mehmet
 
Slm aleykum,Ben burda teyzemin adına yaziyorum.9 sene oldu halen bekliyoruz.islamiyetin bu şartını yerine yetkililerin yanlış uygulamalarindan dolayı getiremedik.ne zaman çıkacak bize.yaş oldu 70 .ölüncemi
Bu yorum : 4 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Aysel
 
Kura çekimleri 2 Mart'ta Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından hacca gidecek adaylar, 2 Mart'ta Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda çekilecek hac kurasıyla belli olacak.
Bu yorum : 4 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Livia Schacter
 
Do you need more traffic to your website or more product sales? Get 500 free keyword targeted visitors just for trying the 7 day free trial: http://c.or.at/25v
Bu yorum : 4 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : AYHAN
 
Rabbim herkese nasip etsin
Bu yorum : 4 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Huseyinkaradag60@hotmail.com
 
2008 de yazıldık halen bekliyoruz çok büyük haksızlık yapılıyor bu kurayı bir sefer çekerdim sıraya koyarsın sıranın ne zaman gelecek bilirsin kendini ayarların ama bizim diyanet çok haksızlık yapıyor inşallah doğruyu bulurlar
Bu yorum : 4 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : nurettin firik
 
2006 ve 2007 de yazılanlara kurasız hakkı verilirken neden 2008 dekiler bu hakdan yararlandırmıyorsunuz
Bu yorum : 4 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : hafızın tacı
 
sayın yorum sahibi 2017 önkayıtlar 18,27 ocak diyorsunuz kurra çekimi neden 2 aralık 2 mart olmasın
Bu yorum : 4 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : hafızın tacı
 
sayın yorum sahibi 2017 önkayıtlar 18,27 ocak diyorsunuz kurra çekimi neden 2 aralık 2 mart olmasın
Bu yorum : 5 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : nermin tozkan
 
ntozkan@outlook.com
Bu yorum : 5 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : nermin tozkan
 
ntozkan@outlook.com
Bu yorum : 5 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : ahmet mert
 
Kurrada torpil olmasın yeter. o zaman herkes gider kimse 9, 10, 11, yıl beklemez.
Bu yorum : 5 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Hatice balı
 
Biz 2012den beri bekliyoruz umrebyaptım hac istiyoruz inşallah çıkar allah herkese nasıp etsin kayıt tekrara gerek yok otomatik yapıyor arkadaşlar bunasib çağrılan gider allah hepimizi cagırsın
Bu yorum : 5 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : isa kıranşal
 
2010 yılında haca yazıldık bu tyıl kayıtı yenılcemı yoksa otomotık yenılcekmı
Bu yorum : 5 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Hatice akinci
 
Ben geçen sene hac için kayıt yaptırdım bu sene yeniden yaptirmalimiyim bu sene normal konaklama için ücretler nedir
Bu yorum : 5 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : zuhal demirci
 
Selamünaleyküm bizde 2007 yılından beri bekliyoruz. Rabim hayirlisiyla bu sene nasip eder İnşaallah.
Bu yorum : 5 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Mehmet LIMBOZ
 
Yenileme
Bu yorum : 5 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Melik şahin
 
Merhaba sayin salim şahim ve fatma aytaç ön kayıt 18,27.ocak ta yapılır Kura çekimi 2 aralıkta çekilir Allah hepimize nasip etsin bende 2 senedir bekliyorum
Bu yorum : 5 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Salim şahin
 
Selmlar ben Almanya'nın hamburg kentinde yaşıyorum hanımım islim şahinle birlikte 2017 hacca gitmek istiyorum bilgi verirsiniz kayıtlar ne zaman teşekkür ederim?
Bu yorum : 5 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Fatma Aytaç
 
Nezaman
Bu yorum : 6 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : mustafa leyla hasbaltacı
 
2008den beri bekleyenlerin haklari ne olacak soruyorum lutfen allah rizasi icin bizim gibi uzun suredir bekleyen haci madurlarinin onlerini acin veballerine girmeyin
Bu yorum : 6 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : saime çanak
 
hac kayıtlarına kayıt yaptırmak istiyorum
DİĞER HABERLER
İHBAR
YAZAR GİRİŞ
Son Yorumlar
Doğru
Allah Hakkı için arkadaşım; Demek din bir seni çok iyi tanıyorsun. Güzel. Sana
Deftere Yaz
Ziyaretçi Defteri
Düşünce ve Önerilerinizi bizimle paylaşın.
Foother
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter RSS Sitemap
"Diniajans.net | http://diniajans.net/"   Tum Hakları Saklıdır. © 2016 - 2017
Diniajans Haber Sitemiz hiç bir Resmi Kuruluşun Yayın Organı değildir.Tamamen Özerktir. Sitemizdeki yazı , resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.